Over ons

Dit initiatief is opgezet door

IZI Solutions
IZI Solutions is een sociaal innovatiebureau dat innovatieve oplossingen biedt om raciale en sociale gelijkwaardigheid te bevorderen. Dit doet zij door middel van bewustwording, organisatieadvies en beleidsbeïnvloeding op het gebied van maatschappelijke vraagstukken, diversiteit & inclusie en community building. Thema’s waarin zij gespecialiseerd zijn onder andere: jeugdwerkloosheid, (arbeidsmarkt)discriminatie, onderwijssegregatie, etnisch profileren, armoedebestrijding, intercultureel- en religieus samenleven en diversiteit en inclusie. De organisatie is (inter)nationaal (her)erkend om haar kennis en kunde omtrent maatschappelijke vraagstukken en het bereiken en activeren van (jong)volwassenen en cultureel-etnische en/of religieuze gemeenschappen.

 

De Nationale Jeugdraad
De Nationale Jeugdraad, afgekort tot NJR, is een koepelorganisatie van landelijke jongerenorganisaties voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar. Bij de NJR werken ruim 30 jonge mensen en honderden vrijwilligers aan (media)campagnes en projecten voor jongeren. De NJR moedigt jongeren aan om te laten zien waartoe zij in staat zijn, van bij hen in de buurt tot aan de VN aan toe. Daarnaast adviseert de NJR overheden en andere organisaties over jeugdbeleid..

 

Ben & Jerry’s
Bij Ben & Jerry’s staan we voor een wereld met alle smaken mensen. Daarom gebruiken we fairtrade ingrediënten en worden de brownies in onze Chocolate Fudge Brownie gemaakt door een bakker die iedereen de kans op een baan geeft, ongeacht werkervaring of achtergrond. Over de hele wereld staan we op de bres voor het homohuwelijk  en samen met de Nationale Jeudgraad en IZI Solutions zetten we ons sinds 2017 in om in Nederland jongeren hun stem te laten horen. Want democratie werkt alleen als iedereen meedoet.

Het initiatief “Laat je stem horen en je hart spreken” wordt onderschreven door

  • Het Ministerie van Binnenlandse zaken
  • De Vereniging van Nederlandse gemeenten
  • De MBO raad
  • De vereniging van Hogescholen
  • De vereniging van Universiteiten