Nieuws

Succes: Op 33 onderwijsinstellingen kunnen jongeren stemmen tijdens de verkiezingen!

Wat is er aan de hand?

Jongeren hebben de toekomst en het is belangrijk dat zij meebeslissen over hun toekomst. Maar van alle stemgerechtigden, stemmen jongeren het minst. Tijdens de Europese Parlementsverkiezingen in 2014 stemde slechts 18% van de jongeren. Ouderen bepalen daarmee de toekomst van de jongeren; want democratie werkt alleen als iedereen meedoet.

Wat viel ons op;  in Nederland kan je in 1000 verzorgingshuizen of basisscholen stemmen,  maar zelden op plekken waar jongeren elke dag komen.

MBOs, HBOs en universiteiten verzorgen dagelijks onderwijs aan bijna een miljoen jongeren, waarvan het grootste deel- vaak voor het eerst- mag stemmen. Uit onderzoek blijkt dat als jongeren voor het eerst stemmen, het waarschijnlijk is dat ze dat in de daaropvolgende verkiezingen ook zullen doen.

Succes!

Sinds 2017  hebben wij  de handen ineengeslagen om op ieder MBO, HBO en WO instelling in Nederland een stembureau te plaatsen. Dat hebben wij gedaan door het initiatief op de politieke agenda te zetten in meer dan 300  gemeente..  En dat heeft succes! Want….(tromgeroffel)…… dit jaar kunnen jongeren op 33 opleidingsinstellingen in 15 gemeenten hun stem laten horen voor de Europese Parlementsverkiezingen. Een blijvende groei sinds 2017 waarin vlak voor de verkiezingen 11 stembureaus in 3 gemeentes zijn geplaatst.

Verandering kan alleen met de hulp van anderen.  We zijn blij met het enthousiasme binnen de vooruitstrevende gemeentes,  evenals de onderschrijving vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging van Nederlandse gemeenten, MBO raad, de vereniging van Hogescholen en de vereniging van Universiteiten.

We need you!

Maar we zijn er nog niet en er staat ons nog meer te doen! Dit jaar zoeken we specifiek enthousiaste docenten en schoolbesturen om hun stem hierover te laten horen . Ben jij een docent of schoolbestuurder en komt er nog geen stembureau op jouw school of faculteit? Laat het ons weten < link : https://www.izi-solutions.com/verkiezingen>  dan gaan we onze krachten bundelen om ook de stembus naar jouw studenten te brengen!